04.06.2018
 

Home

 

 

 

Even voorstellen, wie is

mr. ing. Chess Patelski ?

 

In 1981 ben ik als Chemisch technoloog afgestudeerd aan de HTS in Heerlen met als specialisatie Milieu & Veiligheid. Dat was toen helemaal 'hot' maar ook nu spelen veiligheid en milieu  een belangrijke rol in onze samenleving, denk maar aan klimaatverandering en voedselveiligheid.

Na mijn afstuderen ben ik circa 5 jaar werkzaam geweest als bedrijfsleider voor een bedrijf dat chemische afvalstoffen inzamelde en verwerkte en in 1989 ben ik gestart met mijn eigen milieutechnisch adviesbureau "MIKO milieutechniek" te Maastricht. In de praktijk bleek dat naast technische oplossingen er ook veel vraag was naar specifieke juridische hulp op het gebied van vergunningverlening en het voeren van verweer tegen handhavingsbesluiten. Dat heeft er toe geleid dat ik in 1998 besloot om aan de Universiteit van Maastricht een studie Nederlands recht te gaan volgen die ik in 2002 succesvol kon afsluiten.

Ik heb toen de beslissing genomen om als advocaat verder te gaan en mijn ingenieursbureau te verkopen.

Na mijn beëdiging heb ik mij als advocaat gevestigd in wat toen nog arrondissement Maastricht was, maar inmiddels arrondissement Limburg is geworden.

 

 

 
 
 
 
 
Patelski Advocaat