04.06.2018
 

Beroepsorganisatie

mr. ing. J.J. Patelski is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM  Den Haag, tel 070 - 335 35 35, info@advocatenorde.nl

mr.ing. J.J. Patelski heeft de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering ondergerbacht bij HDI-Gerling verzekeringen NV, Westblaak 14, 3012 KL. Rotterdam, 010 - 403 61 00,

 
 
 
 
 
Patelski Advocaat