04.06.2018
 

U bent niet tevreden

 

Ik hecht grote waarde aan de tevredenheid van mijn cliënten. Ik zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van mijn dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van mijn dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoek ik u uw bezwaren eerst met mij te bespreken. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot mr. J.G. Sligchers van Advocatenkantoor Sligchers te Maastricht. Mr. Sligchers behandelt, als externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris uw klacht volgens een procedure, die staat beschreven in de kantoorklachtenregeling van mijn kantoor. U kunt deze kantoorklachtenregeling vinden op de website van mijn kantoor.

Ik zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal ik altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u mijn schriftelijk reactie op uw klacht tegemoetzien. Mocht ik onverhoopt van deze termijn af moeten wijken, dan zal ik u daarvan tijdig op de hoogte stellen, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u een reactie van mij kunt verwachten.

Indien u een klacht heeft en mij dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat ik alle gegronde klachten meeneem in de evaluatie van mijn praktijk en mijn uiterste best zal doen om een eventuele herhaling te voorkomen.

 
 
 
 
 
Patelski Advocaat