04.06.2018
 

Welke tarieven hanteer ik

Een belangrijke vraag van alle cliënten is "Wat kost me dat als u mij helpt?".

Om die vraag te kunnen beantwoorden zal ik moeten weten wat ongeveer uw inkomen is. Blijft u (met uw partner) namelijk onder de grens voor gefinancierde rechtshulp dan kan ik voor u een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wanneer de Raad de toevoeging toekent dan wordt ik door de staat der Nederlanden betaald behoudens een eigen bijdrage die u zelf aan mij moet betalen. Afhankelijk van uw inkomen kan de gemeente deze eigen bijdrage in de vorm van bijzondere bijstand vergoeden en in dat geval kost mijn hulp u dus inderdaad 'niets'.

 Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp dan zal ik de aan uw zaak te besteden tijd aan u moeten doorberekenen, waarbij ik een uurtarief reken van € 210 per uur exclusief btw (€ 254,10 inclusief btw). Door mij worden geen kantoorkosten in rekening gebracht. Afhankelijk van de zaak en uw persoonlijke omstandigheden kan een korting op dit bedrag bespreekbaar zijn.

Naast de door mij aan de zaak te besteden tijd dient u ook rekening te houden met het door u te betalen griffierecht en eventuele kosten voor deskundigen en getuigen wanneer die in uw zaak nodig zijn.

Aangezien de kosten voor u belangrijk zijn is het zaak om hierover goed geinformeerd te zijn, tijdens het intake gesprek zal ik daar uitvoerig bij stil staan.

 

 

 
 
 
 
 
Patelski Advocaat