04.06.2018
 

Vakgebieden

Hoewel ik een algemene praktijk voer zijn er een aantal juridische vakgebieden waarin ik mij bijzonder thuis voel.

Als eerste zijn dat die gebieden van het recht waar ik een beroep kan doen op mijn kennis en vaardigheden als (milieukundig) ingenieur.

  • Ruimtelijke ordeningsrecht, bestemmingsplannen en beheersverordening
  • Milieurecht, afvalstoffen en bodemverontreininging
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), vergunningen voor diverse activiteiten
  • Bouwrecht

Een tweede belangrijk vakgebied is het Bestuursrecht dat de verhouding regelt tussen burgers en de overheid. Daar waar de burger of de ondernemer geconfronteerd wordt met een beslissing van de overheid die hem in zijn belangen raakt kan hij een beroep op mij doen.

  • Sociale zekerheid, WIA en conflicten met het UWV, Wmo
  • Participatiewet, problemen met de sociale dienst, terugvordering van bijstand
  • Ambtenarenrecht, strafontslag
  • Wet Bibob
  • Woningsluiting op basis van artikel 13b Opiumwet
  • Bestuursrechtelijke handhaving, last onder dwangsom of bestuursdwang, bestuurlijke boetes

Submenu

 
 
 
 
 
Patelski Advocaat