04.06.2018
 

Bouwrecht

In augustus 1902 trad de eerste Woningwet (1901) in werking. Een van de belangrijkste maatregelen was dat het verboden werd om zonder toestemming van de gemeente iets nieuws te bouwen. De bouwvergunning was een feit.

De bouwvergunning is inmiddels vervangen door de  'omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen' die de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vereist voor tal van bouwwerken. De discussie met de gemeente over waar nu wel of niet gebouwd mag worden en aan welke eisen een bouwwerk zowel wat betreft de vormgeving (Welstand) als de technische aspecten (Bouwbesluit 2012) moet voldoen, is echter gebeleven.

 Zo biedt het Bouwbesluit 2012 de mogelijkheid om een gelijkwaardige oplossing te kiezen om aan het doel van een functionele eis te voldoen. In de praktijk kan dat echter leiden tot ellenlange discussies met de bouwinspecteur die van de gelijkwaardigheid van uw oplossing niet overtuigd is. Dan moeten er naast juridische argumenten ook technische argumenten naar voren worden gebracht om hem toch te laten instemmen zodat de vergunning verleend kan worden. Bij die discussie wil ik u graag van dienst zijn.

 
 
 
 
 
Patelski Advocaat